คำอวยพรลอยกระทง คำคมวันลอยกระทง 2563 1 ปีมีครั้งเดียว


Advertisements

วันลอยกระทง 2563 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันแห่งความสว่างไสวในช่วงเวลากลางคืน เพราะพระจันทร์ในวันนี้จะสวยมาก ดวงกลมโต สีนวลสว่างงามตากว่าทุกๆคืน สำหรับบทเพลงที่คุ้นหูของใครหลายคน ไม่ว่าจะเด็ก จะวัยรุ่น จะผู้ใหญ่ก็ต้องร้องได้กันทุกคนอย่างแน่นอน……นั่นคือเพลง ลอยกระทง……วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง. เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง. ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง. ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง…

ประเพณีวันลอยกระทง เป็นประเพณีที่คนไทยทุกคน ร่วมอนุรักษ์ ร่วมมือร่วมใจกันประดิษฐ์กระทงน้อย กระทงใหญ่ กระทงสาย กระทงจิ๋ว กระทงขนมปัง กระทงธรรมชาติ พร้อมกับจุดธูปเทียนปักบนกระทงเพื่อไปลอยในแม่น้ำคงคา แม่น้ำสายธารที่ไหลเวียนผ่านไป แม่น้ำลำคลอง และกล่าวคำอธิษฐานขอคำมาองค์เจ้าแม่คงคาที่คอยปกปักรักษาเรา

คำคมวันลอยกระทง

กระทงน้อย ลอยลำ กลางน้ำใส
พัดพาไป ขอขมา คงคาแม่
ลูกสำนึก พระคุณ ถึงดวงแด
บูชาแม่ สองมือไหว้ ใจพนม

 

 

………………………………………..

 

 

กระทงน้อย ธูปปัก เปลวเทียนส่อง

ละลิ่วล่อง ลอยเลาะ ลำธารไหล

ลอยกระทง ลอยกิเลส ออกจากใจ

ล่องลอยไป น้อมบูชา พระพุทธองค์

ขอให้ความ ไม่ลงรอย จงลอยลับ

ขอให้ทุกข์ จงเลือนดับ เหมือนล่องหน

ขอให้สุข ล่องลอยมา ในบัดดล

ทุกแห่งหน จงสุขสันต์ วันลอยกระทง..

 

……………………………………………….

 

แทนคุณท่านแม่เจ้า คงคา

ลอยทุกข์เศร้าโศกา ป่วยไข้

สักการพระศาสดา พุทธบาท

ลอยกระทงนั้นไซร้ กล่าวพร้อง ในโคลง

 

 

………………………………………

 

ขอรำลึก…ถึงพระคุณ…แม่คงคา

น้อมสักกา…บูชาพระ…พุทธเจ้า

ด้วยกระทง…น้อย-น้อย…จากมือเรา

ลอยทุกข์โศก…หมดเศร้า…ที่ผ่านมา

จุดธูปเทียน…อธิษฐาน…ด้วยใจมั่น

ขอให้ฉัน…หมดโศก…เสียทีหนา

แล้วบรรจง…วางกระทง…สู่คงคา

ขอขมา…ด้วยใจ…ใส่กระทง

 

 

…………………………………

 

วันเพ็ญขึ้น..สิบห้าค่ำ..เดือนสิบสอง

น้ำเจิ่งนอง..บูชา..สายน้ำไหล

ขอขมา..แม่คงคา..ทุกสิ่งไป

สิ่งใดไซร้..ทำผิด..อภัยเธอญ

 

 

……………………………..

 

ลอยกระทงลงน้ำใส
พร้อมตั้งใจตั้งจิตอธิฐาน
ขอขมาต่อแม่พระคงคา
ที่ลูกยาใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย

ต่อจากนี้ลูกน้อยขอตั้งจิต
ลูกจะคิดก่อนใช้ทุกแห่งหน
ขอแม่นั้นเชื่อใจไม่ทุกข์ทน
ขอลูกจงสุขสำราญตลอดไป

 

………………………………………….

ค่ำคืนเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเอ่อ

ฉันกับเธอเราร่วมจิตอธิษฐาน

ลอยกระทงสู่คงคาสาธุการ

ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม

ไหว้พระแม่คงคาเคยอาศัย

ผิดโทษใดหม่นหมองล่วนต้องห้าม

กระทง, ธูป, เทียนไสวไฟวับวาม

ปล่อยไหลตามสายสินธูเพื่อบูชา

 

…………………………………..

 

คำอธิษฐานสำหรับลอยกระทง

มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

(คำแปล) ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ ฯ (ผู้กล่าวคำถวายไม่ต้องกล่าวว่า “สาธุ”)
คำอธิษฐานวันลอยกระทง โดย แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ ธูป เทียน ชวาลา รูปนาม และชีวิต พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

ข้าพเจ้าได้อาศัย ดิน น้ำ ลม ไฟ มีแม่พระคงคาเป็นต้นที่มีชีวิตอยู่ได้ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ในภพนี้ ชาตินี้ จงส่งผลเป็นปฏิบัติบูชาแด่แม่พระคงคา ขอประทีปนี้สว่างไสวในสัมมาอาชีพและปัจจัย 4 เป็นปฏิบัติบูชา และอโหสิกรรม ถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทำให้แม่พระคงคาเปื้อนศีล 5 ประทีปนี้ถวายปฏิบัติบูชาและขอขมาต่อแม่พระคงคา


คำขอขมาพระแม่คงคา

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ข้าแต่คงคา ลูกขอวันทา ด้วยประทีปกระทง พระแม่คงคา มีความเมตตา ต่อลูกสูงส่ง คือน้ำในกาย สามส่วนมั่นคง กายจึงยืนยง ชุ่มชื่นยืนนาน พระแม่คงคา กำเนิดจากฟ้า โปรยปรายลงมา เป็นกระแสธาร เกิดเป็นแม่น้ำ หลายนามขนาน ปิง, วัง, ยม, น่าน คือเจ้าพระยา ท่าจีน, ตาปี นครชัยศรี โขง, ชี, มูล, ละหาร ห้วยหนองคลองบึง จนถึงแก่งกว๊าน น้ำใต้บาดาล อีกทั้งประปา ลูกลูกทั้งหลาย เดินทางขายค้า สำเร็จกิจจา คมนาคม นำมากินใช้ ได้ดั่งอารมณ์ ยามร้อนประพรม ชุ่มชื่นกายใจ ชำระมลทิน โสโครกทั้งสิ้น สะอาดสดใส ผุดผ่องพราวตา แลเลิศวิไล แม่น้ำรับไว้ สกปรกโสมม น้ำเสียเรือนชาน ซักผ้าล้างจาน เททิ้งทับถม ไหลลงคงคา ธาราระทม สารพิษสะสม เน่าคลุ้งฟุ้งไป วันนี้วันเพ็ญ พระจันทร์ลอยเด่น เป็นศุภสมัย ลูกจัดกระทง ประสงค์จงใจ นำมากราบไหว้ พระแม่คงคา เทวาทรงฤทธิ์ ซึ่งสิงสถิต ทุกสายธารา ทั้งผีพรายน้ำ อย่าซ้ำโกรธา ลูกขอขมา อโหสิกรรม ทำกิจใดใด อุทกภัย อย่าได้เติมซ้ำ อย่าพบวิบัติ ข้องขัดระกำ อย่าให้ชอกช้ำ น้ำท่วมพสุธา อย่าให้สินทรัพย์ ต้องพลันย่อยยับ เพราะสายธารา อย่าให้ชีวิต ต้องปลิดชีวา พระแม่คงคา รับขมาลูก เทอญ

สามารถตั้งนะโม 3 จบ แล้วตั้งจิตอธิษฐานกล่าวขอขมา หรือขอในสิ่งตามที่ตนปรารถนา

สำหรับลอยกระทงปี 2563 นี้ แอดมินก็ขออำนวย อวยชัย อวยพร ให้ทุกท่าน ทุกผู้ ทุกนาม จงพ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา เฮงๆ รวยๆกันทุกคนจ้า


Advertisements