ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน รักกันไม่เกลียดชิงชังต่อกัน เกิดร่วมผืนแผ่นดินเดียวกันควรรักกันไว้ สมัครสมานสามัคคี ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ประเทศจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอน วันนี้เราขอยกตัวอย่างการขอพรอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ แคล้วคลาดผ่านพ้นไปด้วยดี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคน Read more on คำอวยพรพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพร…