คำอวยพรพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพร


Advertisements

ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน รักกันไม่เกลียดชิงชังต่อกัน เกิดร่วมผืนแผ่นดินเดียวกันควรรักกันไว้ สมัครสมานสามัคคี ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ประเทศจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอน วันนี้เราขอยกตัวอย่างการขอพรอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ แคล้วคลาดผ่านพ้นไปด้วยดี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคน

อาเมน

วันนี้เราขอยกตัวอย่าง คำอวยพรพระเจ้า หลากหลายคำอวยพร และเพื่อนๆสามารถคำอวยพรพระเจ้า นำไปใช้ นำไปแชร์ โพสต์สถานะ เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ ได้เลยนะ ขอให้พระเจ้าอวยพร และคุ้มครอง อาเมน..

13906862_144182736022550_581356909734374485_n

 • ขอพระเจ้าเสริมกำลังการทำงานในเช้าวันนี้ พระเจ้าอวยพระพรจ้า อาเมน
 • พระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังตลอดทั้งวัน และทุกๆวัน อาเมน
 • ขอพระเจ้าอวยพรกิจการค้าขายไห้รุ่งเรือง
 • ข้าพระองค์ไม่สามารถรู้ทุกๆสิ่งได้ นอกจากพระองค์ พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรับรู้ทุกสิ่งอย่าง ขอโปรดให้เข้าใจแก่ข้าพระองค์และสันติสุขแก่ข้าพระองค์ ฮาเลลูยา อาเมน
 • คริสตเตียนทำให้เราเสียใจ แต่ พระเจ้า ไม่เคยทำให้เราเสียใจน่ะ อย่าไปยึดติดกับคำพูดของคนนะ เพราะว่าไครหว่านอะไรก็ต้องเก็บเกี่ยวอันนั้น ขอให้ตัวต่อตัวกับพระเจ้าก็พอครับ เป็นกำลังใจให้ สู้
 • ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้สัมผัสพระคุณความรัก พระเมตตาของพระองค์ แม้ข้าพระองค์จะเป็นลูกที่ไม่น่ารัก แต่พระองค์ทรงอุ้มชูข้าพระองค์ไว้ ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระองค์ ขอพระองค์เป็นที่ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญ ขอพระเกียรติพระสิริมีมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียว กราบทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
 • พระองค์ทรงความอัศจรรย์ พระองค์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง จะหาผู้ใดเปรียบเหมือนพระองค์
 • ความซื่อสัตย์ เป็นหัวใจแห่งการนมัสการ เอเมน เหตุฉนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมรับฟังพระเจ้า
  จงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไป ยากอบ 4:7
 • 14063977_140007866444647_1181321850691198885_n

 • จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ จงอธิษฐานอยู่เสมอ จงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์
  1เธสะโลนิกา 5 : 16-18
 • เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลขอพระเจ้าทรงสดับและทรงช่วยเขาใด้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิด สดุดี 37:14-18
 • สรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าทุกๆกรณีทุกๆเหตุการณ์ที่เกิด
  ขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ที่มีเข้มแข็งและก้าวข้ามผ่านไปได้โดยพระองค์ไม่ใช่ความสามารถหรือกำลังของข้าพระเจ้าขอสรรเสริญพระเจ้า และเทิดทูลพระคุณความรักที่บริสุทธิ์ รักแท้ ที่ข้าพระองค์ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน
  นอกจากพระเจ้า พระองค์เพียงผู้เดียว ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขอมอบให้ พระมหาเยซูคริสต์เจ้าแต่เพียงผู้เดียว อาเมน
 • พระเจ้าอวยพระพรและเสริมกำลังในการทำงานและการรับใช้ระครับ อย่าลืมอธิษฐานเผื่อกันและกันครับอาเมน…1ยอห์น 3:2…
 • ท่าน ที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น….(อาเมนครับ)….
 • อยากขอบพระคุณพระองค์ เพราะว่าทรงกระทำเรื่องราว ยิ่งใหญ่ เมื่อทรงเคลื่อนไหวพระพรหลั่งไหลเหมือนหยาด
  ฝนโปรยปราย อยากขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าพระสัญญามั่นคงไม่เคยเปลี่ยนไป ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าไหนขอขอบพระคุณ
 • 14022092_140007909777976_8809683900011503485_n

 • ขอบพระคุณพระเจ้า และพี่น้องทุกๆท่านที่หนุนใจพวกเราเสมอมา ทำให้พวกเราสามารถผ่านอุปสรรค ปัญหาต่างๆ แล้วต่อไปพวกเราจะดูแลซึ่งกันและกันตลอดไป และวางภาระทุกอย่างๆลงไว้ในพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าแต่เดียงผู้เดียว ขอพระเจ้าที่จะอวยพระพรพี่น้องทุกๆท่าน ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง พระเจ้าทรงเสริมกำลังสติปัญญาตลอดจนงานรับใช้ต่างๆด้วยนะคะ อาเมน
 • มนุษย์เราเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องมีทั้งสุขและทุกข์…เมื่อเราเจอเหตุการณ์ เจ็บปวด ที่ทำให้เราต้องอดทนจนถึงที่สุด เพราะเรารู้ว่าเมื่อเราผ่านมันไปได้ ชีวิตเราย่อมมีสิ่งที่ดีๆ รอเราข้างหน้าแน่นอน…
  ถ้ามีหลายครั้งที่เราเจ็บเหลือเกิน ล้มเหลว พ่ายแพ้ เราร้องไห้ เราล้มลงทั้งยืน ให้เรา…อย่าหมดหวังในชีวิต จงลุกขึ้นสู้อุปสรรคนั้น อย่าคิดทิ้งบททดสอบ

  เวลาแห่งความทุกข์มีกันทุกคน แต่มันไม่ได้มีตลอดนิรันดร์ เมื่อเราผ่านได้ มันก็จะหายไปเอง เหลือทิ้งไว้แต่ความเข้มแข็งของเราที่มีมากกว่าเดิม อุปสรรคคือแรงผลักดัน…อุปสรรค เป็นกำแพงที่มีเพื่อให้เราข้าม เพื่อที่เราจะเติบโต เพื่อที่เราจะแข็งแกร่งขึ้น เพื่อที่เราจะงดงามขึ้น…

 • จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำความดีจงอาศัยอยู่ใน
  แผ่นดินนั้นและรื่นรมย์ อยู่ในทุ่งหญ้าอันปลอดภัย จงชื่น
  ชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะประทานสิ่งที่
  ใจของท่านปรารถนา
  สดุดี 37 : 3-4
 • ความสุภาพอ่อนโยนเป็นการปลดอนุภาพของการกล่าวร้าย
  2 ทิโมธี 2:25
 • แก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยน เพราะพระเจ้าอาจโปรดให้พวกเขากลับใจ
  ทิตัส 2:8
  และถูกต้องที่ไม่มีใครตำหนิได้เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายและไม่สามารถกล่าวร้ายอะไรต่อเรา
  ฉันรักพระเยซูคริสต์ และพระองค์ก็รักฉันเช่นกัน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่าน ราตรีสวัสดิ์
 • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับข่าวดีวันนี้ ขอให้ทุกๆย่างก้าวเป็นการทรงนำจากพระองค์ “คือแด่พระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอพระเกียรติสิริ พระบารมี เดชานุภาพ และอำนาจมีแด่ พระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แด่พระเจ้าผู้ทรงดำรงตลอดมาทุกยุค ในอดีตในปัจจุบันและ
  สืบๆไปเป็นนิต! อาเมน ในพระธรรมยูดา 1 : 25
 • ผมอาจตายแทนเพื่อใครคนหนึ่งได้
  แต่ผมไม่อาจตายแทนเพื่อ คนทั้งโลกได้
  แต่… พระเยซู ทรงยอมตายและตายแทนเพื่อคนทั้งโลก
  พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็น
  ชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดา,สวรรค์ได้ นอกจากจะมาทางเรา
  ยอห์น14:6
 • อย่าเก็บขยะ จากสิ่งที่คนอื่นพูดมาที่ทำให้ใจเราสะดุดและทุกข์ใจ
  และอย่าให้สิ่งใดแย่ง สันติสุข ของเราจากตัวเราไป
 • อย่าให้ความรักอันภักดีและสัตย์ซื่อ ละทิ้งเจ้าไป ผูกมันไว้รอบคอของเจ้าเหมือนกับสร้อยคอ และเขียนมันลงไปบนแผ่นใจของเจ้า และเจ้าจะเป็นที่ยอมรับ และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในสายตาของพระเจ้าและผู้คนทั่วไป
  สุภาษิต 3: 3-4
 • สุภาษิต 31:30 “เสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความ
  งาม ก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญ”
  1 เปโตร 3:4 “แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ
  แต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า”
 • เพชร แท้ต้อง *แข็งแกร่ง*
  ทอง แท้ต้อง *ไม่กลัวไฟ*
  คริสเตียน แท้ต้อง *เกิดผล* ^^พระวิญญาณ^^
  กาลาเทีย 5 : 22-23
  ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเอง สิ่งเหล่านี้ไม่มีบทบัญญัติข้อไหนห้ามเลย
 • ขอให้ข้าพระองค์เห็นความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า เพราะข้าพระองค์ไว้วางใจพระองค์ ขอทรงสำแดงทางที่ข้าพระองค์ควรจะไป เพราะข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์จากใจ
  สดุดี 143 : 8

ขอให้ทุกคนเชื่อในพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะดูแลและปกป้องรักษาตัวท่านเอง


Advertisements